ადამიანი ორკესტრი
შერბურის ქოლგები
ჯენტლმენებს ქერა ქალები ურჩევნიათ
მზიური ველის სერენადა
ორერა სრული სვლით
სასაცილო გოგონა
კადილაკ რეკორდსი
ერთი კოცნის ისტორია
მე ვიხილე სინათლე