ტაქსის მძღოლი
დიდი ფსონი
რომან იზრეილი, ესკვაირი
მარშალი
გლორია
ინფერნო
ერთხელ მექსიკაში
რობოტი და ფრენკი
საბრალონი